Priprava na iskanje zaposlitve

Iskanja zaposlitve se ne gre lotiti brezglavo. Za uspešno izpeljavo je potrebna temeljita priprava. Na internetnih straneh, oglasnih deskah podjetij, zaposlitvenih zavodih, družbenih omrežjih si oglejte ponudbo delovnih mest, katera bi lahko zasedali. Temeljito preberite pričakovanja delodajalcev. Preverite, ali lahko vaša znanja še dodatno nadgradite, mogoče s tečajem tujega jezika, prostovoljnim delom in podobno. Dodatna znanja so vedno prednost!

Pri pregledu primernih delovnih mest in prijavi nanje je pomembna selektivnost. Zakaj? Tako ne izgubljate dragocenega časa s prijavo na delovna mesta, ki za vas niso primerna in si ne vzbujate nerealnih pričakovanj. Veliko bolje bo namreč, da kadroviku pošljete življenjepis, ki ni vezan na nobeno prosto delovno mesto, kot življenjepis na prosto delovno mesto, kjer nimate možnosti. Seveda se lahko prijavite na delovna mesta, ki so nekoliko nad vašimi znanji in sposobnostmi. Tako vedno gledate korak naprej in težite k napredovanju v karieri. Sledi priprava življenjepisa.